Texas Hold’em Türkçe Poker Terimleri

Texas PokerAce-face (eys-feys):

Poker ‘de elde olan bir AS ve yanında bir adet surat kart

Aces Full (eysıs ful):

Poker’de Üç AS ve ayrı iki eş kartın kombinasyonu (ful as)

Ace-High(eys hay):

Poker ‘de içinde bir adet AS olan uyumsuz beş kart kombinasyonu

Active-bet (aktiv-bet):

Aktiv poker bahsi

Active player(aktiv pıleyır):

Aktiv poker oyuncusu

Aggressive(agresiv):

Agresif poker oyuncusu.Sürekli bahis yapan.artıran.

All Blue(ol bluğ):

Sadece Sinek veya Maça’dan oluşan renk.

All in(ol in):

Poker oyuncusunun elindeki tüm çipleri pota sürmesi.Rest,solt.

All Pink (All red) (ol pink ol red):

Sadece kupa veya karo’dan oluşan renk.

All-inn Protection(ol-in pırotekşın):

Online poker oyunu esnasında internet bağlantınızın kopması durumunda önünüzdeki çiplerin korunması.,

Poker ‘ de Ante (ante)

Kartlar  dağıtılmadan  önce oyuncular tarafından pota konulan zorunlu bahis.(gelgel)

A-x Suited(A-eks suitid):

AS ve yanındaki aynı cinsten uyumlu kart.

Avatar(avatar):

Online internet oyunlarında bilgisayar tarafından üretilen her oyuncuyu temsil eden görsel karakter.

Backdoor(bekdor):

Kulis.Oyunun son turlarında iyi kartlar yakalayıp Kent ya da Floş yapmak.

Back Raise(bekreyz):

Bir oyuncunun bahis artışı yapmış olduğu bir eli,onun üzerine yeniden arttırmak.

Bad Beat (bedbıyt):

Kazanmak üzere olan poker elinin kaybetmesi.

Bet (bet)

Bahis.

Bet Pot (bet pot):

poker masasında biriken bahis miktarına eşit oranda bahis yapmak.

Big blind (big bılaynd):

Büyük mecburcu.Poker kartları dağıtılmadan önce kart dağıtanın sol yanındaki iki bahisçiden büyük olanı.

Big Max (Big meks)

Maça cinsinden Q ve K yan yana geldiği zaman kullanılır.

Big pair (big peyr):

Büyük per. Örneğin:JJ veya daha yüksek eş kart.

Big slick (big slik):

Ave K yan yana geldiğinde kullanılır.

Bingo player (bingo pıleyır):

Poker’i oyun olarak değil kumar olarak oynayanlara denir.

Blind (bılaynd):

Poker kartları dağıtılmadan önceki zorunlu bahis mecburu.

Bluff (bılaf):Blöf.

İyi olmayan bir ele sahip olduğu halde agresif olarak yapılan poker bahisi.

Board (bord):

Floptaki kartlar toplamı.

Brick (bland) (brik bilenk):

Hiçbir poker oyuncusuna yardımı olmayan değersiz kart.

Broken Game (brokın geym):

Artık bitmiş,aktif olmayan oyun için kullanılır.

Bullets(bulıts):

Çift AS için kullanılır.

Bump (bamp):

Poker de bahsi yükseltmek,artırmak.

Button (batın):

buton,düğme,disk

Buy-in (bay-in):

Oyuna başlamadan önce oyuncunun para ile değiştirdiği çipler. Oyun başlamadan önce konulması zorunlu olan minimum çip tutarı.

Call (kol):

bahsi görmek.

Case Chips(keys çips):

Oyuncunun önünde kalan son çipleri.

Cash game (keş geym):

Gerçek para ile oynanan poker oyunu.

Catch(ketç):

Elini yükselten kart yakalamak.

Check (çek):

Bahse girmeme ya da aktiv oyuncu olarak kalıp bahis hakkını yanındakine geçirmek.

Chip(çip):

Parayı temsil eden yuvarlak jeton.

Complete (kompliyt):

Renk ya da floş yapmak.Full yapmak.

Connectors (konnektırs):

2 veya daha çok sıralı bağlantılı kartlar.Örneğin;3-4 ya da K ve Q

Cowboys(karboys):

İki adet KK.

Deal(diyıl):

Poker oyuncularına kağıt dağıtma işi.

Dealer (diylır):

Poker de kağıtları dağıtan kişi.

Deck (dek):

52 adet karttan oluşan deste.

Draw dead (dırov ded):

Hangi kart gelirse gelsin, ümitsiz el durumu.

Draw to the nuts(dırov tu dı nats):

Bir ouyncu için mümkün olan.En iyi el;kent ya da renk (Floş) yapmak.

Drop (dırap):

Oyuna girmemek,pas geçmek.

Ducks (daks):

İki adet ikili.

Eagle (ıygıl):

Dünya klasmanında poker oyuncusu.

Early position (örli pozişın):

Oyun başladığında,diğer oyunculardan önce konuşma pozisyonu.

Entry fee (entri fi):

Oyun odası ya da gazino tarafından toplanan,turnuvaya katılmak için yatırılan giriş bedeli.

Fast (fest):

Bol hareketi olan oyun.Agrasif oyuncu.

Poker Final table (faynıl taybıl):

Turnuvada finale kalan son masa.

Flat call (fılet kol):

Gelen eli artış yapmadan,yükseltmeden olduğu gibi görmek.

Flop(fılop):

Aktıv tüm oyuncular tarafından  kullanılan,yüzü  açıkolarak masaya açılan ilk 3 kart.

Flush (flaş):

Aynı takımdan olan beş kart.floş.

Four of a kind (for of e kaynıd):

Kare (örneğin;QQQQ)

Full house (ful haus):

Üç tip aynı ve iki tane farklı kart.(örnek:JJJ22)

Garbage(garbıc):

Kuvvetsiz,güçsüz el.

Hand(hend):

El.Oyuncunu en iyi beş kartı.

Heads-up play (heds- ap pley):

Karşılıklı sadece iki kişiden oluşan poker oyunu.

Heinz(haynz):

5-7’den oluşan poker eli.

Hit and run (hit end ran):

Bahisi yükselttikten sonra oyundan kaçmak.

Hole card(hol kart):

Kapalı kartlar (pocket card):

İnternet player(internet pleyır):

İnternet oyuncusu.

Jack benny (cek beni):

3-7’den oluşan poker eli.

Jessie james,jane russell (cesi ceyms,ceyn rasıl):

4-5’den oluşan poker eli.

Ken warren (ken vorın):

6-5’ten oluşan poker eli.

key card (kiy kart):

Oyuncuya iyi bir el sağlayan anahtar kart.

Kick ıt (kik it):

Bahis yükseltmek,artış yapmak, vurmak.

Kicker(kikır):

En yüksek yardımcı kart.Örneğin;elinde 2-2-4-6-A olan bir oyuncu,2-2-4-6-K olana göre kazanan olur,çünkü yardımcı kart AS ve K ‘ya göre daha yüksek bir karttır.

Knock (nok):

Oyunda aktiv oyuncu olarak kalıp,bahis hakkını yandaki oyuncuya geçirme.

Kojak(kocek):

İçinde K ve J olan poker eli.

Ladies(leydiys):

2 adet QQ

Lead(liyd):

Bahis esnasındaki birinci oyuncu.

Live bet(layv bet):

Canlı,aktif bahis.

Live hand(layv hend):

Oyunu hala kazanma potansiyeli olan el.

Lock(lok):

Kaybetme ihtimali olmayan el.

Loose(luğz):

Pokerde çok el oynamış oyuncu.

Marriage(meriyıc):

İçinde K ve Q olan el.

Maverick(meyvırik):

İçinde Q ve J olan el.

Misdeal(misdiyıl):

Yanlış kart dağıtımı.

Montana banana(montana banana):

2-9′ dan oluşan poker eli.

Monster(manstır):

Büyük poker eli.Canavar.

Muck(mak):

Elini,sonuç ne olursa  olsun göstermemek.

Nit(nit):

İşini şansa bırakmayan sağlamcı.

Odds(odz):

Bir olayın yüzdesel olarak gerçekleşme  şansını gösteren matematiksel terim.İhtimaller.

Offsuits(unsuited) (ofsuits(ansuitıd)):

Farklı takımdan kartlar.

Outs(auts):

Dışarıdaki kartlar.

Passive(pasiv):

Pasif oyuncu.

Picture cards(pikçır karts):

Surat kartlar.

Pocket cards(pokıt karts):

Oyuncuya verilen başlangıç kartları.

Pocket pair(pokıt peyr):

Oyuncuya verilen başlangıç per kartlar.

Pocket rockets(pokıt rokıts):

Elden gelen AA.

Pot odds(pot ods):

Betin maliyetinin pottaki bahis toplamına oranı.

Position(poziyşın):

pozisyon

Pot(pot):

Yerde toplanan bahis toplamı

Pre-flop(pri-flop):

ilk üç kaert açılmadan önceki pozisyon.

Put Down (put darn):

Eli pas etmek,oyundan çıkmak.

Rainbow(Reynbor):

Farklı takımdan kartlar.

Ram&Jam (rem end cem):

Bahis artışı üzerine bir daha artırmak.

Raquel welch (rakel velç):

3-8’den oluşan poker eli

River (rivır):

yere açılan beşinci ve son ortak kart.

Royal Flush(royal flaş):

Aynı cins A-K-Q-J-10 ‘dan oluşan el

Satellite (setılayt):

Uydu turnuva.Kazanan oyunculara daha üst seviyedeki bir  turnuvaya giriş hakkı veren turnuva.

Score(skor):

sayı,puan

Seating List (Siyting list):

Oyuncuların oturum listesi.

See (si):

Bahisi görmek.

Showdown (şovdavn):

Bir poker elinin son hareketi.Gösterme zamanı.

Side Pot(Sayd pot):

Bir veya birden fazla oyuncu Rest (all-in) dediği zaman geriye kalan aktif oyuncuların ‘yan bahis’ adı verilen bahislere oynamalarıdır.

Sit In (sit in):

Poker oyununa aktif olarak katılmak işaret etmek.

Sit out (sit aut):

Oyun esnasında oyuna iştirak etmemek.Geçici bir süre oyundan kalkmak ödemeleri oyuncunun önünden otomatik olarak kesilir.

Small Blind (sımol blaynd):

Küçük mecburcu.Butonun sol tarafında bahis koymak zorunda olan oyuncu.

Solid (solid):

İyi oyuncu

Stack (stek):

Oyuncunun önündeki tüm çipler.

Straight (sıtreyt):

Kent.Sıralı uyumsuz 5 kart kombinasyonu.

Straight Flush (Sıtreyt flaş):

Floş.Sıralı uyumlu kart kombinasyonu.

Suits (suits):

Pokerdeki dört ayrı kart cinsi.Kupa,Karo,Maça,Sinek

Suited (suitıd):

Aynı takımdan 2 veya daha çok uyumlu kartlar.

Three of a kind (tıri of e kaynd):

Aynı tip olan üç kartın yan yana gelmesi.

Turn(törn):

Masaya açılan 4. kart

Two Pair (tu peytır):

Döper.Aynı tip olan iki per (ör:JJKK)

Unsuited (ansuitıd):

Farklı takımdan kartlar.Uyumsuz

Undercard (andırkart):

Her kart açılışından önce kapalı olarak boşa çıkartılan poker ara kartı.